PDA

Xem bản đầy đủ : Địa Long  1. [Địa Long] Open 13h: 17/4/209 - Fix bug agi, Auto Reconnect, Ủy thác /offtrade, Damage thực
  2. [Địa Long] Phát 1000 Giftcode tân thủ đồ full cho Máy Chủ Địa Long
  3. [Địa Long] Giới hạn Reset Khi Open Game
  4. [Địa Long] Hỗ trợ tân thủ: 20 lần Rs - 400 level - 4000 point - 20 Triệu Zen Khi Open
  5. [Địa Long] Khóa ko cho bán đồ full vào shop game
  6. [Địa Long] Quản lý dự phòng Cụm Địa Long
  7. [Địa Long] Giới hạn Reset mới từ ngày thứ 2 trở đi
  8. [Đua Top] Địa Long: Chuỗi sự kiện đua top Open Game