PDA

Xem bản đầy đủ : Bạch Hổ  1. [Bạch Hổ] Khóa chức năng bán đồ full vào Shop Game
  2. [Bạch Hổ] Open 13h: 11/10/2020 - Fix bug agi, Auto Reconnect, Ủy thác /offtrade, Damage thực
  3. [Bạch Hổ] Hỗ trợ tân thủ 20 lần rs - 400 level - 4000 point - 20.000.000 khi open
  4. [Bạch Hổ] Quản lý dự phòng khi có sự cố