• trumMu

  There is no available content written by trumMu
 • Recent Article Comments Widget

 • Recent Blog Posts

 • Recent Forum Posts

  cuibap1990

  Cách tăng điểm cho Quyền Vương

  có nghĩa là dame ăn theo str, vịt, và ene. Ví dụ
  AALH + str =>> tăng dame, + vịt => tăng dame( nhưng không bằng str trong

  cuibap1990 04-06, 01:10 PM Tới bài mới nhất