bài viết rất bổ ích và hữu ích, thanks bác đã chia sẻ