Trao giải đua top 7 ngày lần 3 sever Địa Long giùm cái. Bỏ cả triệu bạc đua. Kết thúc 2 ngày r vẫn chưa có thưởng