Tăng Point SM và cách PK. hiệu quả nhất.

Tăng Point SM và cách PK. hiệu quả nhất.
sau đây là cách tăng point và cách PK.
theo như mình chơi SM. mình có chút kinh nghiệm thế này.
trước tiên là...