Name : Lư thành tân ( sánh )
Tuổi : 30
sdt : 0904056363 ( fb & zl )
id Game : hihihi