Gửi trang này cho bạn

Ðề tài: [Tính Năng Game] 130 set đồ + 95 Kiếm + 8 Gậy + 16 Khiên + 6 Trượng + 8 Giáo Mới

Thông điệp của bạn

Hãy điền 6 ký tự xác nhận bên phải vào thật chính xác.