Gửi trang này cho bạn

Ðề tài: [Event Game] Công thành đại chiến 20h tối ngày 30/9/2018

Thông điệp của bạn

Hãy điền 6 ký tự xác nhận bên phải vào thật chính xác.