TOP 50 lúc 0h00 03/07/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 fuKis 0 90 400 Grand Master Địa Long
2 ThiLinh 0 89 304 Dimension Master Địa Long
3 LouisDuy 0 84 366 Soul Master Địa Long

View more latest threads same category: