TOP 50 lúc 0h00 06/07/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 00zz00 0 167 362 Lord Emperor Địa Long
2 HuynhKenz 0 165 6 Duel Master Địa Long
3 fuKis 0 163 400 Grand Master Địa Long
4 TranKenBR 0 163 361 Lord Emperor Địa Long
5 SongXoBo 0 162 138 Grand Master Địa Long

View more latest threads same category: