Anh em nhận giải top vui lòng lấy đúng nhân vật nhận giải làm theo các bước sau
- Đăng nhập website quản lý tài khoản
- Vào phần Event-> Nhận thưởng Event
- Dọn dẹp thùng đồ chung thừa 8x4 ô đầu tiên trên cùng
( Thùng đồ có người đứng canh trong game )
- Thời gian nhận giải tối đa 48h sau khi trao giải
- Ko nhận mất giải BQT ko giải quyết


Anh em ko cần đăng ký. Giải trao sau 23h tối

- Quy định đua top. Bất cứ ai không đọc. Thắc mắc qua Facebook sẽ không được trả lời
Mọi kiến nghị. Đều không có giá trị


- Được phép sử dụng Reset Overs Vip

Theo Bảng xếp hạng thực hiện Rs 1:
DW - DK - ELF - MG - DL - SUM - RF
BXH Thực hiện Reset 1 tính từ :

  • Reset
  • Reset VIP
  • Reset OVER
  • Reset OVER VIP
  • Reset Ủy Thác
  • Reset Ủy Thác VIP


TOP Phù Thủy
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 SongXoBo 246 Grand Master
2 ShowBit 226 Grand Master
3 soixauxa 197 Grand Master


TOP Chiến Binh
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 ChoDien 211 Blade Master
2 o0oDKo0o 200 Blade Master


TOP Tiên Nữ
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 HangDep 219 Hight Elf
2 ByCa 181 Hight Elf


TOP Đấu Sĩ
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng


TOP Chúa Tể
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 00zz00 235 Lord Emperor


TOP Thuật Sĩ
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 ThiLinh 205 Dimension Master


TOP Thiết Binh
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 Neji 200 First Class

View more latest threads same category: