1. Các bạn lưu ý chức năng này chỉ hỗ trợ các bạn :

+ 1 phút = 1 điểm ủy thác
+ Phí : 40 Gcoin
+ Khi ủy thác nhân vật bị khóa và không thể vào game


2. Cách ủy thác và Reset bằng điểm ủy thác Miễn Phí

- Đăng nhập tài khoản
- Chọn phần : Hệ Thống ủy thác - Sau đó chọn Ủy Thác Offline
- Tiếp theo Chọn Nhân vật Cần Ủy Thác Offline
- Đủ điểm ủy thác ra Reset bằng ủy thác offline
( tắt ủy thác phải có gcoin và đăng nhập lại phần ủy thác offline là được )

View more latest threads same category: