TOP 50 lúc 0h00 20/12/2017
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 Hamy 0 65 287 Blade Knight Bạch Hổ
2 dangcap 0 63 400 Blade Master Bạch Hổ
3 Hello 0 60 400 Blade Master Bạch Hổ

View more latest threads same category: