TOP 50 lúc 0h00 23/12/2017
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 dangcap 0 151 400 Blade Master Bạch Hổ
2 Hello 0 147 400 Blade Master Bạch Hổ
3 MeoLaAnh 0 146 400 First Master Bạch Hổ
4 SexElf 0 146 300 Hight Elf Bạch Hổ
5 Wind 0 145 400 First Master Bạch Hổ

View more latest threads same category: