ĐUA TOP 7 NGÀY OPEN GAME

Thể lệ :


 • Thời gian chi tiết sự kiện các bạn xem ở đây : ĐUA TOP
 • Tính theo XH: Top Tổng = Top Nạp + Top Point Lúc 0h
 • Game thủ nào có Top Tổngnhỏ nhất sẽ là thứ hạng cao nhất.
 • Nếu Top Tổng bằng nhau sẽ ưu tiên người Top Nạpcao hơn.

Trong đó:

 • Top Nạp là tổng số tiền nạp của bạn trong thời gian đua top
 • Top Pointlà tổng số điểm Point của bạn trong thời gian đua
 • Nằm trong Top 50 hàng ngày sẽ được điểm Point theo quy định
 • Thứ hạng hàng ngày càng cao, thì số điểm cộng dồn càng lớn.

Ví dụ:

 • Ngày 1 bạn vị trí Top 05 được: 11 điểm
 • Ngày 2 bạn vị trí Top 11 được: 01 điểm
 • Ngày 3 bạn vị trí Top 01 được: 26 điểm
 • Ngày 4,5,6,7... vị trí Top > 50: 00 điểm
 • Top Point của bạn: 11 + 1+ 26 = 38 điểm

Top 1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 11-50
Điểm 26 19 16 13 11 9 7 5 3 2 1

Điều kiện :

 • Giá trị thẻ nạp thấp nhất 300.000 Gcoin
 • 1 Tài khoản chỉ lấy 1 nhân vật
 • Top trên không đủ điều kiện nạp, không đẩy top dưới lên thay thế
 • Chỉ nhận 1 giải thưởng duy nhất, Gcoin nạp mốc nào, nhận giải mốc đó


Giải thưởng :

 • Nếu Top 1,2 Nạp Gcoin ≥ 3.000.000- > Nhận giải Cánh 2.5
 • Trong đó: Top 1 nhận đồ +11, Top 2 nhận đồ 9
 • Giải sẽ trao trong 24h. BQT còn xem có game thủ kiện cáo gì không.

Điều Kiện Top 1,2 nạp 3000k
Nhận giải như bên dưới
Top 1,2 nạp 300k
Nhận giải như bên dưới
Top Gcoin ≥ 3.000.000 3.000.000 > Gcoin ≥ 300.000
1 1 cánh cấp 2.5 +11 + Luck + 7% hồi máu 300.000 Gcoin
2 1 cánh cấp 2.5 +09 + Luck + 7% hồi máu 250.000 Gcoin
3 200.000 Gcoin 200.000 Gcoin
4 150.000 Gcoin 150.000 Gcoin
5 100.000 Gcoin 100.000 Gcoin

View more latest threads same category: