Các bạn làm theo hướng dẫn nhé

CLick chuột phải vào My computer > CHọn Properties >Chọn Thẻ Advanced >>

Ở mục Performance chọn Settings.

Tiếp tục chon thẻ >> Dataexecution Prevention


Chọn Add >> main.exe hoạc mu.exe >>OK

View more latest threads same category: