Hiện nay có thằng chuyên tạo bài viết giả mạo để lừa anh em nạp thẻ
tuyệt đối ko đưa thẻ cho bất cứ ai
GM hay admin ko đòi thẻ
nick admin phải cõ chữ màu đỏ - mod chữ xanh
mọi nick thường đều là nick giả mạo
anh em lưu ý các bài viết kêu gọi 200% nạp thẻ là lừa nhé

View more latest threads same category: