TeamViewr : phần mềm truy cập máy tính từ xa qua mạng Internet

Các bạn tải Teamviewer 8 : teamviewer8
Các bạn tải TeamViewer 9
Tại Đây


sau khi tải về , các bạn mở file ra và cài đặt theo hướng dẫn hình bên dưới :
Cài đặt xong TeamViewr sẽ tự khởi động

Bạn muốn kết nối với máy tính của người khác và điều khiển máy tính của họ thì người kia cũng phải cài đặt TeamViewr

Bước kế tiếp Bạn nhờ họ cung cấp Your IDPassword TeamViewr để bạn truy cập máy tính của họ :Bạn điền Your ID của họ đưa vào khung này và bấm Connect To Partner :Sau khi Connect xong , hệ thống sẽ hiện thêm 1 khung nhỏ , bạn nhập Password Teamview của bạn kia vào khung nhỏ đó và OK

View more latest threads same category: